Program Details

IMIEU

Natuurinclusief of toch beter niet?

 Implicaties van recente Europese Jurisprudentie voor de passende beoordeling en het beheer van Natura 2000

 Inleiding

Natuurinclusief ontwerpen wordt aanbevolen in de meeste Guidance Manuals’ van de Europese Commissie tav de Habitat– en Vogelrichtlijnen. Recente Europese jurisprudentie – het arrest Briels en zeer recent, het arrest ‘Orleans’ ten aanzien van de uitbreiding van de Antwerpse haven op de linkeroever- lijkt echter de scope voor mitigerende maatregelenpakketen ook aanzienlijk te beperken. Wat zijn de gevolgen van deze recente Europese jurisprudentie in Nederland voor de praktijk van natuurinclusief ontwerpen en bijvoorbeeld de omgevingswet of de PAS? In dit seminar hoort u van topjuristen, beleidsmakers en praktijk-experts wat zij ervan vinden en wat de risico’s zijn en mogelijke oplossingsrichtingen. Ook is er ‘op dit seminar een element ‘project lab’ waarin het informeel feedback te krijgen over de plannen en projecten waar u bij betrokken bent- bijvoorbeeld of een te ontwikkelen maatregelenpakket toch eerder mitigatie of compensatie zal zijn?

IMIEU

 Natuurinclusief of toch beter niet?

Implicaties van recente Europese Jurisprudentie voor de passende beoordeling en het beheer van Natura 2000        

Programma – 23 November 2016.

Rotterdam

9:30     Ontvangst- zaal open.

9:45     Welkom door Frank Neumann (IMIEU): aanleiding en doelstelling van het seminar.

10:00   Ralph Frins ( Witteveen en Bos- Universiteit Nijmegen-Vakgroep Bestuursrecht):
Uitspraak Orleans/Europese Hof C583-16 en mogelijke gevolgen voor de PAS.

10:30   Hans Besselink (Pels Rijcken/ Landsadvoaat): Uitspraak Orleans/Europese Hof C
583-16 en mogelijke gevolgen voor de rechtspraktijk.

11:00   Koffiepauze.

11:20   Discussie tav PAS en Omgevingswet.

11:50  Theus van Hattum (EZ): Implicaties voor toepassing van de nieuwe Natuurwet.

12:15  Hans Brouwer (RWS)  Recente ervaringen bij de het Programma Ruimte voor de  
Rivier met    Mitigatie en Compensatie- gevolgen in de praktijk van Europese
Jurisprudentie.

12:30   Lunch

13:30 Korte Intro ‘VHR Project Lab’

13:40 Korte introducties en discussie met moderator adhv ingebrachte praktijkcasus van   
Deelnemers en IMIEU-
Onder andere ten aanzien van:

  • Infra-werken in beschermde kustzones
  • Dijkverzwaringen/renovaties

       Deelnemers worden aangemoedigd om fictieve, lopende of casussen uit het verleden

      kort in te brengen, indien mogelijk met een vereenvoudigde plattegrond.

15:00 Koffiepauze

15:30   Discussie- hoe kan de praktijk beter worden afgestemd op recente uitspraken?
Samenwerking voor kwaliteitsverbetering.

16:00 Sluiting

Borrel